משפחות הזוכות של שבוע פרשת ויצא: בכדורי רחפן

יום ראשון: יאיר קין מברכה

יום שני :  רות ניסים  מירושלים

יום שלישי :

יום רביעי :

יום חמישי :

 

משפחות הזוכות של שבוע פרשת תולדות: בכדורי רחפן

יום ראשון: משפחת איישה מניר גלים

יום שני :  ומשפחת פיוטרקובסקי מבית אל

יום שלישי : רועי אליה מוטרו מנתיבות

יום רביעי : אליקים ויסנשטרן מלוד

יום חמישי : אדר זויגי מאשקלון